osiedle budynków wielorodzinnych

Zaprojektowane osiedle miało mieć kameralny charakter, zabudowa ze względu na dopuszcozną intensywność mogła mieć 3, 4 kondygnacje.

usługi w parterze

W części centralnej osiedla zaprojektowaliśmy plac integrujący całe osiedle, z dostępnymi usługami, które uzupełniały program zamierzenia.

architektura

Zamierzeniem projektowym było stworzenie prostej, spokojnej architektury, której głównym atutem będą rozwiązania funkcjonalne oraz bardzo konsekwentne strefowanie. Elewacje północne oraz zewnętrzne wschodnie i zachodnie otrzymały prosty układ z oknami oraz loggiami.

architektura

Elewacje południowe oraz wschodnie i zachodnie wewnętrzne otrzymały obwodowe balkony dostępne z salonów.

komunikacja kołowa, strefowanie

Komunikacja kołowa został całkowicie odsunięta na zewnątrz osiedla, zaprojektowano miejsca postojowe terenowe przy głównej ulicy oraz miejsca w garażach podziemnych, łacznie dla prawie 500-set mieszkań oraz usług, zgodnie z wymogami Inwestora, zaprojektowano ponad 900 miejsc postojowych.

architektura

Budynki otrzymały elewacje z jasnego drewna oraz białego tynku, ważnym elementem koncpecji była zieleń, w tym zieleń na niższych dachach.

komunikacja piesza, strefowanie

W centralnej części osiedla zaprojektowaliśmy ciąg pieszy łączący kierunek południow, naturalne dojście do osiedla z siedzibą Inwetsora - ATM. Powstała przestrzeń piesza stanowić miała miejsce integracji, przestrzeń publiczną dostępną dla mieszkańców osiedla.

idea zamierzenia

Zaprojektowano osiedle, które zostało bardzo konsekwentnie wystrefowane, po pierwsze zapewniono jedynie obwodowy ruch kołowy, we wnętrzu osiedla zaprojektowano komunikację pieszą - strefę publiczną, natomiast w wydzielonych kwartałach zapewniono przestrzenie półpubliczne oraz prywatne. Całość osiągnięto bez projektowania zbędnych barier architektonicznych, płotów.

plan zagospodarowania terenu

Budynki najwyższe zaprojektoano w częśći północnej zamierzenia (4 kondygnacje), niższe w centrum (3 kondygnacje), a najniższe w wydzielonej nieco i indywidualnej częśći po stronie południowej (2 kondygnacje zabudowy szeregowej).

schemat zabudowy

Scemat zabudowy oparty został na układzie zabudowy kwartalnej, z tym jednak że ruch kołowy został całkowicie zatrzymany w częśći obwodowej, a prosty ukłąd został przekształcony i zmodyfikowany w związku z kierunkami komunikacji pieszej, które chcieliśmy podkreślić.