program funkcjonalno-użytkowy

Na zlecenie Uniwersyteu Wrocławskiego przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla inwestycji polegającej na przwróceniu użytkowego charakteru Sali Balzera, znajdującej się bezpośrednio ponad Aulą Leopoldina.

antresola

Nasz projekt przewiydywał dodatkową kondygnację, "antresolę" nad częścią zapleczową, na której miały zostać zlokalizowane sale do tłumaczenia symultanicznego.

mobilność aranżacji

Sala Balzera po przebudowie miała spełniać wile różnorodnych funkcji, miała być mobilna - stąd możliwość podzielenia jej na dwie niezlaeżne części, miała też w pewnym momencie zastąpić funkcję Auli Leopoldina, która przewidziana była do renowacji i w konsekwencji zamknięcia na pewien okres czasu.

sala bankietowa

Podstawowa część sali mogła zostać podzielona na dwie niezalezne części, jadna z nich mogła stanowić mniejszą część audytoryjną, druga jej bankietowe zaplecze. Inwestor chciał mieć wiele możliwości aranżacji tej przestrzeni - zaprojektowany został ukłąd ściany mobilnej.

sala bankietowa

Całe zamierzenie wymagało ingerencji również w przestrzeni samej Auli, projekt był konsultowany z władzami uczelni jak również z konserwatorem zabytków.

sala bez podziału

W przestrzeni sali miały zostać wyeksponowane malowidła ścienne zasłonięte przez współczesne użytkowanie, miała zostać wyeksponowana również dodatkowa stalowa konstrukcja ponad stropem sklepienia Auli Leopoldina - zaproponowano przezierną posadzkę przy ścianach zewnętrznych budynku.

aranżacja z podziałem na dwie części

PFU do tej pory nie doczekało się realizacji, inaczej niż inny projekt dla Uniwersyetu Wrocławskiego - przebudowy budynków dydaktycznych po drugiej stronie placu Uniwersyteckiego.

lokalizacja

Wycięcie w tubie jest ukierunkowane na wieżę Kościoła, wieżę, która znajduje się na osi obiektu.