Odra

działka zlokalizowana na Popowicach, na przedłużeniu ulicy Białowieskiej, w bezpośrednim sąsiectwie dawnego basenu portowego

wielokierunkowość

działka zlokalizowana jest wokół wielu atrakcji, zieleni, wody

strefowanie - przestrzenie publiczne wokół obiektu, przestrzenie półpubliczne we wnętrzach

nasłonecznienie

wewnętrzne dziedzińce dobrze nasłonecznione poprzez ukształtowanie tarasów

tarasy

W budynku zaprojektowano liczne tarasy z wyjściem z poszczególnych mieszkań

dominanta

Przy narożniku północno-zachodnim zlokalizowano najwyższą część zabudowy - 39 metrów.

Pozostała część zabudowy o wysokości od 30 do 11 metrów.

elewacja zachodnia

Na elewacji zachodniej znajduje się najwyższa część oraz najniższa cześć zabudowy - od 39 do 11 metrów.

wielokierunkowość

schemat kierunkowy

strefowanie

schemat

nasłonecznienie

schemat

dziedziniec

dziedziniec na poziomie pierwszego piętra

widok zamierzenia

zagospodarowanie terenu