dom jednorodzinny

Podstawowym zamierzeniem projektowym była chęć scalenia bryły obiektu, jego uporządkowanie i uproszczenie.

stan istniejący

Budynek przed przebudową posiadał użytkowe jedynie piętro, prater przeznaczony był na cele gospodarcze.

stan istniejący

Elewacja była wydzielona na poziome odcinki - parter, piętro, attyka.

stan istniejący

Wejście do budynku zlokalizowane było od strony zachodniej budynku, dojście znajdowało się w konsekwencji w najdalej oddalonej części ślepego śięgacza dojazdowego do działki.

widok od północy

Obiekt od strony północnej posiadał bardzo nieregularną bryłę, rozwiązaniem projektowym było podkreślenie podstawoewj bryły, w którą wpisany został budynek - biały prostopadłościan.

idea projektowa

Ściany prostopadłościanu opisującego istniejący obiekt zostały zaprojektowane jako białe, podobnie jak ramy podkreślające geometrię całości prostopadłościanu. Kolorem czarnym zostały podkreśłone miejsca, w których podstawowy prostopadłościan zostal "wyjęty".

widok od południa

Elementam architekonicznym będzie zaprojektowane od nowa ogrodzenie wraz z przesuwaną bramą, furtkami oraz miejscem gromadzenia śmieci.

zdjęcie realizacji

zdjęcie realizacji

zdjęcie realizacji

zdjęcie realizacji

rzut parteru

Parter obiektu został całkowicie przeprojektowany, włącznie z pogłębieniem posadzki, licznymi wyburzeniami. Zaprojektowano salon połączony z kuchnią oraz jadalnią, w częśći wschodniej znajduje się sypialnia, toaleta oraz pomieszczenia gospodarcze.

rzut piętra

Piętro budynku zostało poddane przebudowie w zdecydowanie mniejszym stopniu, został zachowany główny układ pomieszczeń.

lokalizacja

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest we Wrocławiu.