plac Jana Pawła II

Projekt powstał na przełomie 2008/2009 roku na potrzeby konkursu ogłoszonego przez firmę Cuprum. W miejscu budynku biurowego miał powstać kompleks hotelowo-konferencyjny.

idea

Ideą rozwiązania konkursowego było połączenie materiałów naturalnych, neutralnych oraz nawiązanie do bliskości miejskiej fosy z jej naturalnymi elementami - wysoka zieleń, woda.

zieleń otaczająca i wewnętrzna

Odniesieniem projektowym dla tej lokalizacji były drzewa, zieleń zintegtrowana z budynkiem, zieleń, która znajduje się zarówno w częsci wewnętrznej obiektu jak i na zewnątrz.

wielofunkcyjny zespół obiektów

od pólnocnej strony działki, od strony ul. Sikorskiego zaprojektowana została część mieszkaniowa.

elewacja

Duża ilośc przeszkleń nawiązywała do tafli wody fosy miejskiej, całość uzupełniała okładzina drewniana, która podkreślała wspomniane powyżej odniesienia - zieleń wokołó fosy, woda w fosie.

elewacja zachodnia

Obsługa komunikacyjna została skupiona po stronie ulicy Sokolniczej, gdzie zaprojektowano podcięcie budynku dla reprezentacyjnego wejścia, podjazdu oraz zjazdu do zespołu garaży podziemnych.

przenikanie się funkcji we wnętrzu

W obieckie zaprojektowano kilka niezależnych od siebie funkcji, które przenikały się pomiędzy sobą wizualnie, jednak były oddzielone funkcjonalnie - obiekt stawał się jedym organizmem, w którym sąsiadują ze sobą różne "układy" - centrum konferencyjne, hotel, część mieszkaniowa oraz usługowa.

wewnętrzne patio mieszkaniowe

Na poziomie drugiego piętra zaprojektowane zostało wewnętrzne patio mieszkaniowe, przestrzeń półbuliczna z kontrolą dostępu. Dzięki zmniejszonej wysokości (patio nad kondygnację parteru oraz z kondygnacją techniczną pod zieleń wysoką) patio nabrało kameralnego charakteru.

elewacja południowa - dominanta na placu

Dzięki zaprojektowaniu otwartego ogrodu na części dachu, z osłaniającą go konstrukcją powstał akcent architektoniczny na osi ulic Ruskiej oraz św. Mikołaja, akcent nieprzewidziany w MPZP, jednak zgodny z jego zapisami.

przekrój

Centrum konferencyjne zostało wprowadzone do wnętrza zespołu, generując tym samym "wewnętrzne życie" obiektu.

przekrój - przenikanie się funkcji

Część hotelowa została otwarta wewnętrznie na wielu kondygnacjach na część kongresową zlokalizowaną we wnętrzu obiektu, otwarcie znajdowały się również na wewnętrzne i zewnętrzne obszary z zielenią, na samej górze części hotelowej został zaprojektowany ogród na dachu z widokiem na Stare Miasto oraz pozostałe części Wrocławia.

wnętrze

Podstawowym elementem w odbiorze wnętrz było przenikanie się poszczególnych funkcji oraz otwarcie tych przestrzeni na sąsiednie częśći obiektu oraz na zewnętrze.

przekrój

Zarówno wnętrze hotelu jak i wnętrze części kongresowej posiadało wiele doświetleń w suficie oraz ścianach bocznych, całość była zespołem poszczególnych i połączonych ze soba atriów.

kondygnacja drugiego piętra

Obwodowo w stosunku do działki zostały zlokalizowane części hotelowe oraz mieszkalne, we wnętrzu zaprojektowaliśmy część kongresową.

ostatnie kondygnacje

Części obwodowe zostały zaprojektowane jako wyższe w stosunku do częśći kongresowej.

lokalizacja

Centrum Cuprum zostało zaprojektowane na działce niemal w pełni wypełniającej kwartał pomiędzy ulicami Podwale, Sikorskiego, Sokolniczej oraz placem Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku.