widok od północy, część wjazdowa

Projekt warsztatu samochodowego w Częstochowie powstawał w wielu wersjach, na finalny wygląd zamierzenia bardzo duży wpływ miał Inwestor.

elewacja

Inwestor przed przystąpieniem do projektowania zakupił konstrukcję hali, w konsekwencji konstrukcja ta stała się elementem, do którego projekt musiał się dostosować. Do hali od strony wjazdu zaprojektowano część obiektu z przeznaczeniem na sklep, z boku część biurowa warsztatu.

widok od południowego-wschodu, od "podwórza".

Projekt wymagał między innymi uzyskania odstępstwa ministerialnego na zbliżenie się budynku do granicy sąsiedniej działki budowlanej. Inwestor wykonuje obiekt metodą gospodarczą.

lokalizacja

Działka znajduje się pomiędzy ulicami Wręczycką oraz Wielkoborską w Częstochowie.