widok od północy, część wjazdowa

Projekt warsztatu samochodowego w Częstochowie powstawał w wielu wersjach, na finalny wygląd zamierzenia bardzo duży wpływ miał Inwestor.

widok od północy

Inwestor przed przystąpieniem do projektowania zakupił konstrukcję hali, w konsekwencji konstrukcja ta stała się elementem, do którego projekt musiał się dostosować. Do hali od strony wjazdu zaprojektowano część obiektu z przeznaczeniem na sklep, z boku część biurowa warsztatu.

widok od południa, od "podwórza".

Projekt wymagał między innymi uzyskania odstępstwa ministerialnego na zbliżenie się budynku do granicy sąsiedniej działki budowlanej. Inwestor wykonuje obiekt metodą gospodarczą.

lokalizacja

Działka znajduje się pomiędzy ulicami Wręczycką oraz Wielkoborską w Częstochowie.