elewacja wschodnia

widok zamierzenia od strony najbardziej eksponowanej, od strony Starego Miasta, najazdu od ulicy Legnickiej oraz Fabrycznej

Linke-Hofmann-Werke

Teren zamierzenia sąsiaduje z dawnymi terenami przemysłowymi - zakładem produkcyjnym Linke-Hofmann-Werke, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się odnowiona niedawno hala nr 7 zbudowana na początku lat 40-tych XX wieku.

4 wieże

Zamierzenie projektowe opiera się na zestawieniu 4 wież usytuowanych wzdłuż działki z przesunięciem co drugiej wieży naprzemienie do dłuższej krawędzi działki. Najwyższa wieża znajduje się po stronie północnej, przy placu przedwejściowym, najbliżej osi najazdowej od strony ul. Legnickiej.

widok od strony południowo-wschodniej

widok od strony południowo-zachodniej

elewacja

Elewacja została zaprojektowana jako elewacja aluminiowo-szklana z elementami aluminiowymi montowanymi w pionie po stronie zachodniej oraz wschodniej oraz montowanymi w poziomie na elewacjach pólnocnej oraz południowej.

elewacja

Dzięki zestawieniu układu pionowych oraz poziomych żaluzji obiekt podczas ruchu obserwatora nabiera dynamicznego charakteru, zmienia się każda jego płaszczyzna wraz ze zmianą punktu obserwacji.

elewacja

elewacja

Dodatkowym elementem potęgującym dynamikę elewacji jest nasłonecznienie zmieniajace się w ciągu dnia oraz w związku z dynamicznymi zmianami warunków pogodowych.

elewacja

Dodatkowym elementem potęgującym dynamikę elewacji jest nasłonecznienie zmieniajace się w ciągu dnia oraz w związku z dynamicznymi zmianami warunków pogodowych.

hala nr 7

Po stronie wschodniej projektowanego zespołu zabudowy znajduje się odrestaurowana hala nr 7 zakładu Linke-Hofmann-Werke. Zabudowa historyczna o zdecydowanym harakjterze horyzontalnym.

Dolne kondygnacje (5) tworzą kompozycyjną podstawę odpowiadajacą wysokościowo zabudowie sąsiedniej - dwie pierwsze kondygnacje odpowiadaja zabudowie przemysłowej, pozostałe 3 dodatkowe piętra odpowiadają skalą sąsiedniej współczesnej zabudowie.

zielone tarasy

Na dachach nad parterem oraz nad piątym piętrem zaprojekotwano tarasy z elementami zieleni.

Pierwsze dwie kondygnacje zostały wróżnione wysokościowo oraz materiałowo nawiązując do sąsiedniej zabudowy przemysłowej, w tym najbliższej hali nr 7 - wysokość podcienia około 8,5 metra z okładziną elewacyjną typu "corten".

hole wejściowe

Do każdego z budynków prowadzi dwukondygnacyjny hol wejściowy z placem przedwejściowym.

podcień

Po stronie wschodniej zamierzenia, przy głownej drodze dojazdowej oraz naprzeciwko hali nr 7, na całej jej długości, zaprojekotwano podcień z komunikacją pieszą oraz usługami. W ciągu tej komunikacji znajdują się wejścia do holi wejściowych oraz poszczególnych usług dostępnych niezależnie.

plac przedwejściowy

Po stronie północnej przed najwyższym z buydnków znajduje się plac wprowadzajacych pieszych do ciągu pieszego z podcięniem. W oddali widać przesuniecie pierwszej oraz drugiej wieży względem siebie.

oś północ-południe

Podcień pieszy, droga dojazdowa, hala nr 7 - wszystkie elementy w układzie osi północ-południe. Z podcienia pieszego poprzez schody zewnętrzne dostępne są tarasy nad parterami.

Z podcienia pieszego poprzez schody zewnętrzne dostępne są tarasy nad parterami.

Wszystkie elementy składowe kompozycji obiektów: żaluzje pionowe, poziome, elewacja szklana, okładzina typu "corten", okładzina biała, zieleń.

elewacja wschodnia

Na kondygnacjach wieżowych zaprojektowano wewnętrzne tarasy o wysokości 3 kondygnacji, tarasy te ukazują się w sposób subtelny, tylko z kilku kierunków - znajdują się za żaluzjami montowanymi na tarasach analogicznie jak przy fasadzie szklanej.

lokalizacja

Wrocław ul. Fabryczna 18, 18a (zdjęcie: www.wroclaw.pl).