Port Miejski

zespół zabudowy Portu Miejskiego wraz z dominantą, budynkiem spichlerza

Port Miejski

zespół zabudowy z początku XX wieku wraz z planowaną rozbudową

Port Miejski

wykonana oraz planowana zabudowa zespołu na schemacie

Port Miejski

wykonana oraz planowana zabudowa zespołu na schemacie

Port Miejski

proponowana współcześnie zabudowa zespołu na schemacie, wyróżniono na czerwono elementy zabytkowe

komunikacja kołowa

Obsługa zespołu opiera się na planowanym moście w kierunku południowym, do ulicy Popowickiej, oraz na włączeniu się do ul. Reymonta.

komunikacja piesza wraz z zielenią

Komunikacja piesza została zaproponowana jako element obwodowy, na przedłużeniu bulwarów Odry wraz z elementami wewnętrznymi opartymi na projektowanej oraz istniejącej zieleni.

dominanty

Zaprojektowano lokalizację dominant na osiach komunikacyjnych oraz kompozycyjnych dla całego założenia.

Masterplan / MPZP

schematyczne przedstawienie podziałów dla dominant, lini rozgraniczajacych, osi

Port Miejski - sąsiedztwo zieleni, Odry, zabudowa historyczna, współczena zabudowa przemysłowa - widok z kierunku północno-wschodniego

Port Miejski - sąsiedztwo zieleni, Odry, zabudowa historyczna, współczena zabudowa przemysłowa - widok z kierunku południowego

Port Miejski - sąsiedztwo zieleni, Odry, zabudowa historyczna, współczena zabudowa przemysłowa - widok z kierunku północno-zachodniego

Port Miejski

propozycja zabudowy

zieleń

Zaproponowano zieleń obwodową, zachowanie i uzupełnienie zieleni istniejącej, wykonanie wewnętrznego parku.

zabudowa zabytkowa

Postuluje się zachowani historycznych obiektów zabytkowych wraz z zachowanymi urzadzeniami technicznymi takimi jak dźwigi oraz suwnice oraz wykorzystanie ich do kompozycji układu zabudowy.

komunikacja piesza

Zapropnowany układ komunikacji pieszej opiera się na projektowanej zieleni oraz istniejących ciągach pieszych na terenach sąsiednich.

proponowana zabudowa

proponowana zabudowa

proponowana zabudowa - widok na kanał portowy od strony wschodniej

proponowana zabudowa - widok na kanał portowy od strony zachodniej

proponowana zabudowa - widok na kanał portowy od strony zachodniej

proponowana zabudowa - widok od strony wschodniej