odbudowa spichlerza

dominanta zespołu zabudowy Portu Miejsckiego - odbudowa z przebudową oraz nadbudową

magazyn drobnicy

niższy budynek - przebudowa z zachowaniem istniejącej zabytkowej tkanki

widok od ul. Kleczkowskiej

widok od strony wjazdu kołowego do zespołu zabudowy

pieszy bulwar

bulwar od strony kanału portowego - teren publiczny, dostępny, dla pieszych

ul. Kleczkowska

widok od na budynek główny od strony ulicy Kleczkowskiej, od strony północnej

ulica Kleczkowska

przestrzeń pomiędzy przebudowywaną zabudową - po lewej stronie obiekty zabytkowe, po prawej budynek współczesny podlegajacy przebudowie

budynek powojenny

przebudowywany budynek spichlerza, obiekt powojenny

strefa wejściowa w budynku powojennym

wnętrze historycznego spichlerza

W cantralnej, zachowanej części głównego obiektu zostanie zachowana drewniana konstrukcja we wnętrzu zaprojektowanego atrium.

główny budynek - widok aksonometryczny