widok od południa

Projekt powstawał w latach 2004/2005 jako projekt budowlany dla firmy Infraster, realizacja wraz z projektem wykonawczym rozpoczęły się w 2006 roku po kupnie działki z projektem przez firmę SJM Development.

widok od północy, ul. Krawiecka

Obiekt realizowała firma z Portugali, Mota-Engil Polska, która realizowała jeden z pierwszych obiektów kubaturowych w Polsce.

narożnik północno-wschodni

Przy zaangażowaniu głównego projektanta prowadziłem projekt budowlany, wykonawczy oraz nadzór nad ralizacją inwestycji, co było dla mnie bardzo cenną lekcją na początku mojej pracy jako architekta.

hol wejściowy

Od strony ulicy Krawieckiej zaprojektowany został główny hol prowadzący na wewnętrzną uliczkę na drugim piętrze oraz do lokali biurowych na pierwszym piętrze części apartamentowej.

hol wejściowy

Na poziom drugiego pietra prowadzą dwie windy oraz reprezentacyjne schody we wnętrzu holu.

wewnętrzna uliczka na poziomie drugiego piętra

W przestrzeni wewnętrznej uliczki stworzyliśmy donice dla wyższych drzew oraz dla zieleni niższej przy balkonach mieszkańców. Pomieszczenia na kondygnacji pierwszego piętra doświetlone zostały świetlikami sufitowymi wychodzącymi na przestrzeń wewnętrznej brukowanej uliczki.

przekrój poprzeczny

Powierzchnia niemalże całej działki została zabudowana na kondygnacji parteru oraz pierwszego piętra, dopiero od wyższych kondygnacji budynek został podzielony na dwa skrzydła, wschodnie i zachodnie. Dzięki temu zabiegowi stworzyła się wewnętrzna przestrzeń, uliczka o proporcjach charakterystycznych dla zabudowy Starego Miasta, ze znacznie niższą zabudową niż wydaje się zewnątrz.

komunikacja

Zaprojektowaliśmy klatki schodowe tylko po jednej stronie obiektu, w jednym skrzydle, do drugiego mieszkańcy dostają się za pośrednictwem zadaszonych, stalowych kładek.

wewnętrzna uliczka

Wysokość budynku z perspektywy wewnętrznej uliczki na drugim piętrze to 4 kondygnacje. Dzięki takiemu kameralnemu charakterowi zabudowy, dzięki wprowadzeniu zieleni udało nam się wprowadzić na działce szerokości około 30 metrów dwa trakty zabudowy.

kładki komunikacyjne

Długą przestrzeń wewnętrznej uliczki rozbijają na mniejsze częsci kładki piesze.

kondygnacja powtarzalna

Zaprojektowany obiekt dzielił się na dwie zasadnicze części, bliższa placu Dumonikańskiego częśc hotelowa oraz większa mieszkaniowa.

garaż podziemny

Obie części miały wbudowane usługi w parterze oraz dwukondygnacyjny garaż podziemny, wszelkie elementy infrastrukturalne takie jak trafostacje, agregat prądotwórczy, węzeł cieplny oraz technologiczne korytarze dla ciepłociągów zostały zlokalizowane na kondygnacjach podziemnych.

rzut dachu

Bardzo ważnym elementem była piąta elewacja, projekt osłon urządzeń na dachach.

lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest przy placu Dominikańskim, a bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku.