osiedle domów jednorodzinnych

Alernatywna wersja projektu powstała w związku z długotrwałym poszukiwaniem najlepszej koncepcji dla przedmiotowej działki, Inwestor początkowo skłaniał się do zastosowania rozwiązania z garażem podziemnym, po czym całkowicie zmienił wytyczne w kierunku zabudowy z garażami w parterze.

skręcenie budynku w stosunku do osi działki

Przekręcenie układu osi w stosunku do głównego kierunku wzdłuż działki, umożliwił ograniczenie zaglądania przy jednoczesnym otwarciu każdego z budynków na dwa różne kierunki świata, wykorzystaniu kierunku południowego i południowo-zachodniego dla ekspozycji salonów.

elewacja

Chcieliśmy wykorzystać materiały naturalne, drewno, przy zachowaniu tradycyjnej formy architektonicznej obiektu.

układ funkcjonalny

Na parterach znajdowały się garaże oraz [pmieszczenia techniczna, na piętrach dwa lokale mieszkalne.

układ funkcjonalny

Układ oraz rozwiązania funkcjonalne zostały utrzymane rónież w finelni ewybranym przez Inwetsora rozwiązaniu osiedla.

widok od północy

Koncepcja ta została jednak zarzucona na rzecz prostrzego, ortogonalnego rozwiązania.