osiedle domów jednorodzinnych

Alernatywna wersja projektu powstała w związku z długotrwałym poszukiwaniem najlepszej koncepcji dla przedmiotowej działki, Inwestor początkowo skłaniał się do zastosowania rozwiązania z garażem podziemnym, po czym całkowicie zmienił wytyczne w kierunku zabudowy z garażami w parterze.

elewacja

Koncpecja zawierała w sobie elementy osłaniające balkony i tarasy mieszkań.

elewacja

Dobór materiałów został maksymalnie ograniczony.

układ funkcjonalny

Układ zabudowy został zachowany w wersji finalnie realizowanej.

układ funkcjonalny

W zachodniej częśći działki znalazły się dwa budynki czterolokalowe.

układ funkcjonalny

W częśći centralnej oraz wchodniej znajduje się 7 budynków dwulokalowych.