wnętrze

Zamierzeniem projektowym było stworzenie wnętrza otwartego, jasnego, ale i bezpiecznego oraz intymnego.

połączenie sacrum oraz profanum

Specyficzna lokalizacja obiektu na przecięciu się osi funkcjonalnych planowanego osiedla sprawiły, że zaproponowaliśmy powiązanie przestrzeni ponad Kościołem z terenami ogólnodostępnymi. Stąd możłiwość wejścia na zielony dach.

oś obiektu na dwusiecznej osi osiedla

Wejście znaduje się na dwusiecznej osi całego osiedla, jest podkerślone wycięciem w bryle Kościoła oraz znajdującą się na tej samej osi obiektu wieżą.

wielofunkcyjna plebania

Od strony zachodniej Kościoła zaprojektowaliśmy budynek plebani z salami katechetycznymi na parterze oraz wielofunkcyjną salą na piętrze. Sala ta jest dostępna również za pomoca kładki z poziomu dachu ponad Kościołem.

obejście wokół Kościoła

Ze względów liturgicznych ale i również ze względów na chęć zapewnienia odpowiedniej intymności dla wnętrza, jego łączności z zewnętrzem Kościoła, zaprojektowano obejście osłoniete od południ i zachodu wysokimi ścianami. Ściany te zabezpieczają wnętrze przed nadmierną ingerencją słońca.

indywidualne kapliczki na zielonym dachu

Bardzo ważnym elementem projektu były kapliczki indywidualne na zielonym dachu. Są one skierowane do centrum Kościoła, w kierunku ołtarza, doświetlają wnętrze światłem dziennym pośrednim.

indywidualne kapliczki na zielonym dachu

Kapliczki te zapewniają intymność, możłiwość indywidualnego kontaktu z sacrum, bez konieczności przebywania we wnętrzu. We wnętzru tuby/kapliczki w jej posadzce znajduje się świetlik skierowany w kierunku ołtarza.

indywidualne kapliczki na zielonym dachu

Wycięcie w tubie jest ukierunkowane na wieżę Kościoła, wieżę, która znajduje się na osi obiektu.

multifunkcjonalność przestrzeni

Zielony dach może być częśćią przestrzeni publicznej, podobnie jak dostępna z niej sala wielofunkcyjna. Zaproponowany układ funkcjonalny obiektu miał na celu zwrócenie uwagi na potrzebę otwarcie się Kościoła na ludzi.

indywidualne kapliczki na zielonym dachu

Szkic pokazujący ideę "kapliczek".

idea

Szkic pokazujący pierwsze przemyślenia związane z koncepcją przestrzenną.

wnętrze

Zamierzeniem projektowym było stworzenie wnętrza zcentralizowanego, w jak najmniejszym stopniu hierarchicznego, otwartego ale i intymnego.

schemat układu osiedla

Lokalizacja działki Kościoła na przecięciu się dwóch osi projektowanego osiedla Nowe Żerniki.

Nowe Żerniki

Kościoł stanowić ma część nowego modelowego osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu.