widok od południa

Projekt konkursowy Galerii Sztuki Współczesnej został przez nas wykonany w formie nadwieszonej nadudowy nad obiektem istniejącym oraz dobudowy skrzydła północnego. Nadbudowana część została wykonana jako niezalezna od częśći istniejacej, nadwieszona nad nią konstrukcja.

bryła, elewacja

Obiekt został zaprojektowany w bardzo oszczędnej formie, elewacja składa sie z dwóch podstawowych elementów: odsłonietego szklenia oraz blachy perforowanej, która znajduje się na ścianie pełnej oraz na przekrywa część przeszkleń.

przejście piesze

Na terenie działki GSW znajduje się istniejący ciąg pieszy, który stał się dla nas bardzo ważnym odniesieniem - zadaszenie ciągu pieszego, przeszklona elewacja, zagospodarowanie terenu - te elementy miały na celu wciągnięcie przechodniów w świat sztuki.

konkurs

Konkurs zgromadził bardzo liczną grupę uczestników i mimo że nasz projekt nie został wyróżniony został dostrzeżony przez dwójkę jurorów, którzy głosowali na tą pracę.

przejście piesze

Projekt został oparty na prostym pomyśle: otwarcie obiektu na część działki, która nie mogła zostać zabudowana, dzięki czemu komunikacja pionowa zlokalizowana przy szklanej ścianie zewnętrznej mogła łączyć lub dzielić w zależności od potrzeb zewnętrze z wnętrzem.

przejście piesze

Forma zagospodarowania terenu sprawiła, że otrzymaliśmy przestrzeń wielofunkcyjną, otwartą na mieszkańców, osłonietą od warunków pogodowych - obiekt został powiększony o część ekspozycji zewnętrznej połączonej z funkcjami niezależnymi od samej GSW, takimi jak kawiarnia, restauracja, czytelnia.

wnętrza

Wewnętrzna przestrzeń ekspozycyjna została wykonana jako neutralne tło, zgodnie z wytycznymi została zaprojektowana główna wysoka sala z możłiwością połączenia jej z pozostałymi przestrzeniami GSW.

elastyczność aranżacji

Zaprojektowane wnętrza zostały wykonane w sposób umożliwiajacy ich elastyczną aranżacje, sale można było dzieki temu rozdzielać od siebie oraz od komunikacji lub otwierać je twrząc wówczas jedną przestrzeń połączoną dodatkow z przestrzenią zewnętrznej ekspozycji.

komunikacja wewnętrzna

Na granicy pomiędzy podstawową częśćią ekspozycyjną i częśćią zewnętrzną znajduje się trzon komunikacyjny, który sam w sobie również tworzy przestrzeń, mogącą zostać wykorzystaną do prezentacji zbiorów. Kolejnym elementem rozszerzajacym program projektu jest przestrzeń zadaszenia ciągu pieszego, która stanowi kolejną, specyficzną część ekspozycji.

komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna GSW zachęca do wejścia do galerii, w zależności od aranżacji oddzieleń pomiędzy komunikacją i salami otwiera się w mniejszym lub większym stopniu na pieszego przechodzącego obok obiektu.

poziom -1

Parter obiektu to strefa wejściowa do GSW oraz innych zaproponowanych funkcji towarzyszących, między innymi do restauracji na poziomie -1, która jest doświetlona oknami w elewacji południowej oraz świetlikiem pod głównym ciągiem pieszym.

elewacja

Elewacja obiektu miała umożliwiać wykorzytsanie obiektu jako całości do różnego rodzaju aktywności artystycznych, dostęp do okładziny przy zadaszeniu przejscia jest naturalny, natomiast opcją w projekcie było stworzenie podestów pomiędzy okładziną elewacyjną z blachy a ścianą właściwą, co umożliwiłoby swobodny dostęp do całości elewacji.

poziom -1

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż wraz z częścią techniczną obiektu oraz restaurację, bar z niewielkim zapleczem kuchennym.

parter

Na parterze znajdują się niezależne wejścia do restauracji, kawiarni, do galerii oraz częsci częściowo wydzielonych i niezaleznych od GSW takich jak czytelnia czy klub. Znajduje sie tu też niewielka część ekspozycji otwartej

piętro

Pierwsze piętro stanowi podstawową część galerii, znajduje sie tu duża sala ekspozycyjna, sala mniejsza oraz sale w częśći istniejącej, w centrum zaplecze sanitarne z windą i schodami ewakuacyjnymi. Ponadto w część północnej zaprojektowane zostały magazyny.

drugie piętro

Na ostatniej kondygnacji znajduje się pozostała część ekspozycyjna, nad częścią istniejaca część biurowa GSW oraz od północy magazyny i pracowanie. Na tym poziomie znajduje się róznież wyjście na zadaszenie nad ciągiem pieszym, otwarta ekspozycja.

przekrój poprzeczny

Duża sala znajduje się na pierwszym piętrze, komunikacja wenętrzna pomiędzy ekspozycją i zewnętrzem.

przekrój podłużny

Część biurowa GSW jest nadwieszona nad częścią istniejącą, doświetlona jest częściowo świetlikami w dachu. Główna sala ekspozycyjna może być otwarta na dwie mniejsze sale, sala powyżej może wóczas stanowić antersolę dużej przestrzeni. W części północnej znajduje się trzon zapleczowy z windą towarową.

przekrój podłużny przez przejście piesze

Przekrój pokazuje przejscie piesze wraz z zadaszeniem na poziomie drugiego piętra, na poziomie -1 znajdują się garaż oraz restauracja.

lokalizacja

KGaleria Sztuki Współczesnej zlokalizowana jest w ścisłym centrum Opola, w bezpośredniej bliskości opolskiego Rynku.