przebudowa i rozbudowa pompowni MPWiK

Projekt magazynu scenografi na potrzeby Opery Wrocławskiej polegał na przebudowie oraz rozbudowie obiektu pompowni MPWiK przy ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu.

magazyn scenografii

Część istniejąca została przebudowana i adaptowana na potrzeby magazynowe, dodatkowo zaprojektowaliśmy nową część o powierzchni około 3.000 m2.

część istniejąca

W związku z poprzednią funkcją obiektu pojawiły się liczne uwarunkowania, między innymi konieczność zabezpieczenia dwóch dużych magistral wodnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku, problemem było o dziwo zapewnienie odpowiedniej ilości wody na potrzeby ewentualnej akcji gaśniczej.

elewacje zachodnie

Projekt powstał w 2012 roku, obiekt został oddany do użytku w roku 2013.

elewacja południowa

Na terenie inwestycji znajdowały się zbiorniki, które musiały zostać wyburzone oraz liczne drzewa, które musiały niestety zostać wycięte.

geometria działki

Powierzchnia magazynowa po przebudowie i rozbudowie wynosi około 4300 m2. Ograniczeniem powierzchni magazynowej była geometria działki, do której Inwetsor chciał dopasować jak najbardziej powtarzalny układ konstrukcyjny.

elewacje

W zakres opracowania wchodziło dostosowanie części istniejącej do obowiązujacych przepisów w zakresie zmienionej funkcji, konieczne było wykonanie ekspertyz technicznych, w tym ekspertyzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.

lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy obwodnicy śródmiejskiej, dojazd od ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu.