koncepcja

Projekt w finalnej wersji powstał w roku 2009/2010 jako projekt zamienny dla opracowania wcześniejszego, został podzielony na 4 etapy realizacyjne, z których pierwszy został zakończony na przełomie 2012 oraz 2013 roku.

elewacja północna

Elewacja północna była częśćią pierwszego etapu, znajdują się na niej największe przeszklenia klatek schodowych. Elewacja powstała z układu elewacji tynkowanej, okładziny ceramicznej oraz dużych przeszkleń.

elewacja północna

Inwestycja ta została wyróżniona jako Inwestycja Roku 2012 w klasyfikacji Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej:"tytuły przyznano przedsięwzięciom wyróżniającym się na rynku krajowym innowacyjnością rozwiązań architektonicznych, dopasowaniem parametrów do oczekiwań klientów oraz wykonawstwem na najwyższym poziomie. Oto lista laureatów w tej kategorii: (...), Apartamenty przy Mińskiej (Rodis), Sródmieście Odnowa (ATC Development),(...).". Moim zadaniem przy tym projekcie było opracowanie finalnej wersji projektu budowlanego, projektu wykonawczego, formalne sprawdzenie projektu oraz nadzór autorski nad realizacją pierwszego etapu inwestycji.

elewacja wewnętrzna

Elewacja wewnętrzna pierwszego etapu - elewacja południowa z widokiem na wewnętrzne patio.

wewnętrzne patio

Na poziomie drugiego oraz pierwszego pietra zostały zaprojektowane ogródki dostępne z mieszkań na tym poziomie. Przestrzenie te zostały osłonięte zielenią pnącą lub przy mieszkaniach na pierwszym piętrze różnicą wysokości.

etapy 2, 3

W 2016 roku zostały zakońcozne prace nad 2 i 3 etapem inwestycji. Czwarty etap zostanie zakończony na przełomie 2017/2018 roku.

hol

Na poziom wewnętrznego patio (2 piętro) można dostać się poprzez reprezentacyjny hol dla całej inwestycji, znajduje się tam punkt kontroli z portierem, fontanną oraz zespołem skrzynek na listy.

hol

W centrum holu zaprojektowana została fontanna, za nią stanowisko portiera, za którym znajdują się skrzynki na listy dla całego osiedla.

oświetlenie holu

Ważnym elementem wystroju holu wejściowego był projekt jego oświetlenia, powyżej fontanny, w pustce w stropach, zawieszone zostały swobodnie na różnych poziomach lampy wiszące.

hol

W holu znajdują się dwie windy komunikujące hol z poziomem patio.

garaż

Garaż został podzielony zgodnie z podziałem na etapy, oddymiany niezależnie dla każdej z projektowanych części.

rzut garażu

W zespole mieszkaniowym po wykonaniu ostatniego czwartego etapu będzie ponad 500 mieszkań oraz ponad 500 miejsc postojowych w garażu wbudowanym.

rzut drugiego piętra

Sumarycznie we wszystkich etapach zaprojektowano około 27.500 m2 powierzchni użytkowej mieszkań oraz usług.

przekrój

Projekt opierał się na wypełnieniu całego kwartału zabudową pierzejową, z tym, że wnętrze kwartału tworzy wewnętrzne patio dostępne jedynie dla mieszkańców, Patio to znajduje się na poziomie drugiego piętra.

przekrój

Fragment patia przy pierwszym etapie ma obniżony poziom, co umożliwiło doświetlenie większej ilości mieszkań.

lokalizacja

Projek został zrealizowany w częśći Przedmieścia Oławskiego, pomiędzy ulicami Prądzyńskiego i Świstackiego. Inwestorem jest firma ATC Development.