renowacja elewacji

Zabytkowa kamienica przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu - remont elewacji, poddasza oraz wnętrza kamienicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem obiektu do aktualnych wymagań związnych z przepisami prawa.

elewacja zachodnia

Elewacja obiektu została uporządkowana, usunięte zostały wszelkie niespójne elementy powojennych ingerencji, głównie attyki, elewacja parteru, stolarka okienna oraz drzwiowa.

centrum miasta

Budynek sąsiaduje z wieloma obiektami zabytkowymi, znajduje się w samym centrum miasta.

elewacja

Budynek posiada powierzchnię całkowitą równą około 6040 m2.

detal

Kolorystyka elewacji została dobrana na podstawie badań stratygraficznych tynków, cała przebudowa była pod stałym nadzorem MKZ we Wrocławiu.

narożne wykusze

Z mieszkań narożnych na pierwszym oraz drugim piętrze rozposciera się najlepszy widok.

wewnętrzne patio

We wnętrzu obiektu zlokalizowane jest wewnętrzne patio, które w projekcie miało zostać zadaszone, a w posadzce został zaprojektowany świetlik do pomieszczeń piwnicznych.

podwójna klatka schodowa

Obiekt posiada dwa zespoły klatek schodowych, z czego jeden stanowi przepiękna podwójna klatka schodowa ze schodami wahlarzowymi oraz niezależnymi zabiegowymi na ostatnią kondygnację.

klatka schodowa

Druga klatka nie jest już tak okazała jak klatka na rzucie okręgu, posiada jednak oryginalny, historyczny detal.

wejście

Wejście od strony ulicy Swidnickiej.

przebudowa poddasza

Największa ingerencja dotyczyła dwóch ostatnich kondygnacji, gdzie zostały ulokowane dwukondygnacyjne mieszkania. Okna połaciowe w najniższym rzędzie doświetlają obecnie pomieszczenia poniżej z małymi oknami pod attyką.

przebudowa poddasza

W przestrzeni poddasza ulokowano liczne okna połaciowe jak również przestrzenie techniczne obsługujące cały obiekt.

przebudowa poddasza

Pomieszczenia na poddaszu zostały doświetlone dodatkowymi oknami połaciowymi, w tym oknami otwierającymi się w formie balkonu.

przebudowa poddasza

Pomieszczenia na przedostatniej kondygnacji z małymi oknami zostały dodatkowo doświetlone oknami połaciowymi na wyższej kondygnacji.

wnętrza pomieszczeń

Pomieszczenia na kondygnacjach od pierwszego do trzeciego piętra zostały odremontowane oraz zaadaptowane do nowych funkcji. Wykonano całkowitą wymianę instalacji, obiekt dostosowano w miarę możliwości do aktualnych wymagań technicznych oraz użytkowych.

przekrój

Geometria poddasza po przebudowie.

rzut kondygnacji powtarzalnej

W celu usankcjonowania niezgodności z przepisami konieczne było wykonanie wielu ekspertyz oraz uzgodnienie ich z odpowiednimi służbami.

lokalizacja

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest we Wrocławiu.