Marina III

Przedmiotem konkursy był teren, który stanowił trzecią część zamierzenia inwestycyjnego "Marina", najmniejszy z dotychczasowych fragmentów zabudowy.

widok od ulicy Grodzkiej

Lokalizacja działki jest unikalna w skali miasta Wrocławia: bezpośrednie sąsiedztwo gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, rozgałęzienie Odry, śluza, zabytkowy most Pomorski, starówka.

istniejaca zieleń

Na działce rosło pięć dużych drzew, które chcieliśmy zachować, garaż na poziomie -1 został zaprojektowany w sposób umożiliwiający utrzymanie istniejącej zieleni, drzewa stały się elementem opracowania projektowego.

istniejaca zieleń

Zaprojektowane ciągi piesze, tarasy mogłyby wówczas sąsiadować z istniejącą wówczas zielenią. Na tarasach na poziomie parteru oraz pierwszego piętra zaprojektowaliśmy miejsca dostępne dla wszytskich, również po zamknięciu usług w obiekcie.

widok z mostu Pomorskiego

Wjazd oraz dojście do obiektu odbywać się mogło z mostu Pomorskiego, zabytkowego i charakterystycznego mostu z pełną balustradą.

Odra

Najważniejszym atutem lokalizacji jest oczywiście rzeka z widokiem na gmach główny Uniwersytetu oraz część starówki miejskiej. Zaprojektowaliśmy część publiczną obeiektu z miejscami widokowymi, część prywatną z tarasami obwodowymi na każdej kondygnacji oraz przystań dla jachtów.

połączenie z Mariną I oraz II

Bardzo ważnym elementem projektu było połączenie małaej działki Mariny III z pozostałą częścią zespołu budynków apartamentowych. Dzięki wprowadzeniu kłądki uzyskaliśmy wartościową przestrzeń publiczną, która sama w sobie umożliwiłaby wykorzystanie potencjału miejsca.

połączenie z Mariną I oraz II

Wproadzony łącznik umożliwił zaprojektowanie komunikacji integrującej całość zespołu budynków "Marina", wprowadzenie usług w budynku z atrakcyjnymi miejscami dla gastronomi, nie powodując jednocześnie zaburzenia w strefowaniu obiektu.

połączenie z Mariną I oraz II

Funkcje publiczne (usługi biura) zaprojektowano na kondygnacji parteru oraz pierwszego piętra, na kondygnacjach wyższych zaprojektowano funkcję mieszkalną gdzie nie ma już możliwości wglądu z łącznika komunikacyjnego.

sąsiedztwo

Działka jest bardzo wąska, jednak wyjątkowo eksponowana. Przestrzeń ta ma stanowić część większej całości współczesnej zabudowy otwartej na Wrocławską Odrę. Wspłczesna zabudowa oraz bliskość śluzy wodnej stały się inspircję dla rozwiązań materiałowych, bardzo ważna była też dla nas istniejąca zieleń.

widok od północy

Projektowana Marina III stanowi dopełnienie dwóch pierwszych etapów realizowanych przez tego samego Inwetsora. Elewacja północna jest pełniejsza, okna stanowiąmniejszą część tej elewacji.

układ przestrzenny

Projekt zakładał poszanowanie widoku na wieżę matematyczną gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego z kierunku północnej częśći mostu Pomorskiego oraz częśći zachodniej Wyspy Pomorskiej - zabudowa wyższych pięter została wycofana, tak żeby zachować ten widok.

przekrój

Dwie pierwsze kondygnacje nadziemne to funkcje usługowe oraz birowe, kolejne trzy to mniejsze apartamenty, trzy ostatnie to apartamenty większe, z bardzo atrakcyjnym widokiem. Wysokość obiektu dostosowana jest do wysokości wieży matematycznej, nie przewyższajac poziomu jej najwyższego gzymsu.

tarasy obwodowe

Od południa, wschodu oraz zachodu zaprojektowaliśmy tarasy obwodowe - zabezpieczenie przed przegrzewaniem się szklanych elewacji oraz miejsce związane z bardzo atrakcyjnym widokiem w tych kierunkach.

rzut parteru

Na parterze zaprojektowaliśmy hol mieszkaniowy, wjazd z windą dla samochodów na poziom -1 oraz lokal gastronomiczny. Częscią opracowania była przystań dla małych łodzi.

rzut pierwszego piętra

Na pierwszym piętrze zaproponowaliśmy dwa lokale biurowe oraz drugi poziom lokalu gastronomicznego z miejsacmi zewnętrzmymi oraz wewnętrznymi z widokiem na południe.

rzut kondygnacji 6-8

Na ostatnich kondygnacjach zlokalizowaliśmy największe apartamenty.

lokalizacja

Działka zlokalizowana na wschodnim krańcu Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu.