sąsiedztwo Łaźni Miejskich - rozbudowa

Koncepcja rozbudowy kompleksu basenowego opierała się na rozbudowaniu kompleksu o dwa skrzydła, jedno hotelowe bezpośrednio połączone z kompleksem oraz drugie, bardziej niezależne mieszkalne.

elewacja

Bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowego obiektu zdeterminowało koncpecję elewacji, zaproponowano cegłę klinkierową o analogicznej barwie, układ elewacji nawiązywał również do struktury elewacji budynku istniejącego zachowując jednocześnie współczesny i indywidualny charakter.

elewacja wschodnia

Od strony wschodniej zaprojektowana została elewacja o niezależnym uklądzie, zwrócona w stronę istniejącej zieleni. Jej charakter zdradzał już przeznacznaczenie mieszkalne obiektu.

lokalizacja

Obiekt istniejący jak również część projektowana znajdują się przy ulicy Teatralnej. Część projektowana, rozbudowywana znajduje się pomiędzy terenem straży pożarnej a istniejacym obiektem.