elewacja południowa

Istniejący budynek mieszkalny przy ul. Włodarskiej 1 został zakupiony przez Volvo Polska w celu przebudowy i rozbudowy na cele biurowe, w przebudowanym obiekcie swoją siedzibę ma obecnie między innymi dział nieruchomości firmy Volvo.

zespół budynków biurowych

Przebudowywany budynek był trzecim obiektem biurowym w kompleksie Volvo przy ul Mydlanej, Inwestor planował rozbudowę tego kompleksu o kolejne trzy budynki.

widok od północy

Wszystkie systemy zostały wpięte do istniejacego układu zakładu produkcji autobusów i koparko-ładowarek przy ul. Mydlanej we Wrocławiu.

elewacja z gabionów

Charakterystycznym elementem projektu jest gabionowa elewacja z grafitowym granitem w dobudowanej części obiektu oraz nadbudowana część dachu pokryta blachą.

część dobudowana

Projekt polegał na nadbudowie jednej kondygnacji oraz dobudowie nowej części obiektu od strony zachodniej.

elewacja

Moim zadaniem było sprawdzenie projektu, pomoc w koordynacji oraz kwestie ochrony przeciwpożarowej, w tym odstępstwo - przy przebudowie koniecznie było uzyskanie odstępstwa od Wojewódzkiej Komendy PSP we Wrocławiu.

doświetlenie

Na kondygnacji -1 zlokalizowane zostały sale konferencyjne, sale spotkań. Doświetlenie tych przestrzeni było również ważnym elementem architektonicznym.

lokalizacja

Obiekt znajduje się w zespole budynków pomiędzy ulicami Mydlaną oraz Włodarską.