zespół 3 budynków biurowych

Wytyczne Inwestora polegały na stworzeniu zespołu trzech bliźniaczych obiektów biurowych do trzech kondygnacji każdy.

istniejące ukształtowanie terenu

Teren na ktorym obiekty miały zostać wybudowane był obniżony w stosunku do terenów sąsiednich, w związku z czym wykorzytsaliśmy przestrzenie najniższe na otwarty garaż zlokalizowany pod budynkami biurowymi.

pieszy plac powyżej ssmochodów

Ruch pieszy wynieśliśmy powyżej części garażowej, tak żeby ograniczyć kolizje pieszy-samochód.

samochody pod płytą placu

Dzięki takiemu zabiegowi w relatywnie bardzo tani sposób ukryliśmy samochody poniżej poziomu odbieranego na codzień, chcieliśmy uniknąć tworzenia wielkich placów parkingowych, które znajdowały się już przy samej fabryce.

przekrój

Najlepszą ilustracją dla strefowania komunikacji jest szkicowy przekrój - komunikacja kołowa poniżej, pieszy plac powyżej.

elewacja

Charakterystycznym elementem otoczenia była różnorodna zieleń, w tym zieleń wysoka, które stały sie dla nas bardzo ważnym elementem budującym strukturę koncepcji obiektu, jego elewacji.

elewacja

Inspiracją dla elewacji była otaczająca zieleń, która jest jednym z elementów tworzących tożsamość rozpatrywanej lokalizacji - zieleń wysoka, średnia i niska wzdłuż koryta Odry.

elewacja

Szklana elewacja otrzymała osłaniające ją poziome gzymsy oraz pionowe żaluzje w swobodnym układzie.

charakter wnętrza

Charakter obiektu, jego architektura, jest dzięki temu cały czas obecny również we wnętrzu budynku, przenosząć inspirację z otaczającego terenu do środka.

opcjonalna elewacja

Jako wersję alternatywną dla nietypowej elewacji z rozwiązania podstawowego przedstawiliśmy również Inwetsorowi wersję alternatywną, złagodzoną i uproszczoną.

opcjonalna elewacja

Rozwiązanie alternatywne polegało na wprowadzeniu swobodnego układu płyt i paneli o różnej szerokości i pewnej zadanej głębokości, dzięki czemu również stały się elementem ochrony wnętrz przed słońcem.

lokalizacja

Teren pod planowaną rozbudowę częśći biurowej znajduje się przy zakładzie przy ul. Mydlanej we Wrocławiu, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Odry. Koncepcja zyskała uznanie Inwestora, jednak realizacja została zawieszona i po pewnym czasie została zmieniona lokalizacja kompleksu, do realizacji został skierowany projekt innej pracowani.