projekt budowlany magazynowej hali namiotowej

Projekt polegał na adaptacji projektu gotowego, głównie pod kątem planu zagospodarowania terenu oraz uwarunkowań konstrukcyjnych.

projekt budowlany magazynowej hali namiotowej

Powierzchnia magazynowa wynosi około 800 m2, magazyn powstał na potrzeby zaplecza produkcji autobusów.

antresola w hali produkcji autobusów

W budynku produkcyjnym autobusów zaprojektowaliśmy rozbudowę powierzchni produkcyjnej o antresole, w projekcie tym przebudowie uległa również strefa socjalna oraz strefa dozoru produkcji we wnętrzu hali. Konstrukcje stalowe projektował dr inż. Wojciech Seidel.

hala produkcji koparko-ładowarek

Na życzenie Inwestora przeprowadziliśmy kompleksową inwentaryzację wielobranżową oraz analizę zgodnoąsci obiektu z przepisami. Do współpracy zaprosiliśmy firmy Lumen Polska, Bilan oraz rzeczoznawców: Michała Kurzątkowskiego oraz Annę Sęczkowską.

hala produkcji koparko-ładowarek

Kolejnym opracowaniem był projekt budowlany oraz wykonawczy przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania różnych części budynku produkcji koparko-ładowarek.

dobudowa 5 wiatrołapów

Jednym ze zleceń był projekt budowlany oraz wykonawczy dobudowy 5 wiatrołapów do strefy produkcyjnej hali koparko-ładowarek.

Zaplecze socjalne

W związku z koniecznością przebudowy istniejącej strefy socjalnej budynku produkcyjnego autobusów Inwestor chiał zorganizować tą strefę w dobudowanej do obiektu częśći kontenerowej. Projekt nie został zrealizowany.

zakład Volvo przy ul. Mydlanej we Wrocławiu

Ponadto dla Volvo Polska zaprojektowaliśmy również: projekt koncepcyjny przebudowy strefy wjazdowej na teren zakładu wraz z przebudową parkingów oraz strefy dostaw; zrealizowany projekt budowlany kontenerowego budynku biurowego o powierzchni użytkowej około 400 m2; niezrealizowany projekt budowlany kontenerowego budynku biurowego w podwyższonym standardzie Volvo o powierzchni użytkowej około 2000 m2; projekt koncepcyjny przebudowy ul. Włodarskiej.