elewacja południowa

Koncepcja elewacyjna oparta została na pomyśle nawiązania do zieleni, znajdującej się w drugiej lini działek, we wnętrzach poszczególnych kwartałów, dzięki temu zabiegowi dobudowana część mogła stać się naturalnym dopełnieniem wnętrza działki.

strefowanie

Zawsze bardzo ważnym elementem było dla nas odpowiednie strefowanie poszczególnych części obiektu, część publiczna z dojściem do holu, niezależna część półprywatna pomiędzy częśćią istniejącą obiektu i nową oraz część prywatna - ogródki dostępne z poszczególnych mieszkań.

warunki zabudowy

Projekt koncepcyjny powstał na potrzeby wystąpienia o warunki zabudowy, elementem opracowania była analiza urbanistyczna działek sąsiednich w obszarze analizowanym przez urząd.

strefa wejściowa

Na podstawie analizy okazało się, że zabudowa sąsiednia umożliwia wykonanie dobudowy, niestety urząd nie wydał wnioskowanych warunków i inwestycja została zawieszona.

istniejące balkony

Budynek nie był w stanie zadowalajacym, wymagał niezależnie od planowanej rozbudowy prac remontowych.

elewacja północna

Istniejąca strefa wejsciowa miała zostać zastąpiona nową strefą na poziomie terenu, pomiędzy budynkiem istniejącym a częścią nową.

parter/pierwsze piętro

Pod nowoprojektowaną częścią przewidzieliśmy garaż podziemny, pomiędzy częścią nową oraz istniejącą zlokalizowaliśmy trzon komunikacyjny obsługujący mieszkania na wszystkich kondygncjach - cztery małe mieszkania na kondygnacji w nowej części oraz trzy w części istniejącej, na ostatniej kondygnacji poddaszaowej jedno duże mieszkanie.

lokalizacja

Obiekt znajduje się przy ulicy Wiosennej we Wrocławiu.