widok elewacji zachodniej

Rysunki odręczne wykonane przez Bartłomieja Doroszko.

wnętrze

Rysunek pokazujący wnętrze holu głównego.

zewnętrzny ogród

Rysunek pokazujący poziom terenu pod budynkiem - budynek miał stać się częśćią przestrzeni parkowej, w której został zaprojektowany.

elewacja południowa

Część południowa obiektu sąsiadować miała z fosa miejską, sąsiedztwo to zostało wykorzystane, zaprojektowaliśmy szereg pomostów, kładek, które miały umożliwić bliższy kontakt z tym miejscem.

elewacja zachodnia

Obiekt został wpisany w istniejącą zieleń parkową.

przekrój

Praktycznie zała funkcja obiektu została zaprojektowana na pierwszym piętrze, które znajdowało się ponad terenem, uzupełnieniem tej kondygnacji było drugie piętro.